Fin City

Kommer snart på Norges Fiskerimuseum!

Som innbygger i Fin City får du hjelpe til med noe viktig og spennende - nemlig å produsere sjømat! Mens du selv står innerst i en fjord, får du passe på at lakseyngelen vokser seg stor og sterk. Så får du mate laksen i merden, sortere fisk på slakteriet, og selge sjømat ut til hele verden.