De syv hav

Havet dekker 70 % av jordkloden, og skjuler mange hemmeligheter.

Det aller meste av jorden er dekket av hav, og vi ser nærmere på noen av havets hemmeligheter.

I undervisningsopplegget «De syv hav» blir elevene introdusert for verdenshavene, og vi ser på hvordan havstrømmer binder havet sammen. Vi begynner inne i utstillingen vår «Verden under vann», hvor barna selv får lov til å være med og utforske. Etterpå går vi ut i fjæren og ser litt på hvilke dyr og planter som lever i sjøen. I fjæren ser vi også etter det som ikke hører til der, kanskje finner vi noe søppel flytende rundt? Hvordan havner søppel i vannet, og hvilke skade kan søppel gjøre?

Vi begynner inne, men går selvfølgelig også ut og utforsker fjæren. Kle dere derfor etter været!

 

Sted:                    Norges Fiskerimuseum, Sandviksboder 23 (v/busstoppet "Sandvikstorget")
Klassetrinn: 1. - 4. trinn
Max ant. elever:        30
Varighet: 1,5 timer eller etter avtale
Pris: GRATIS
Påmelding: Se bestillingsskjema nedenfor

 

Undervisningsopplegget berører kompetansemål:

2. trinn

Naturfag

- gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter i nærområder, og sortere dem i grupper.

- Gjennomføre aktiviteter i næromådet for å lære om naturen og samtale om hvorfor dette er viktig.

- stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen.

 

4. trinn

Samfunnsfag

- setje namn på og plassere landa i Norden, verdshava og verdsdelane og finne geografiske nemningar på kart

Naturfag

- fortelle om dyr i nærområdet, diskutere dyrevelferd og skille mellom meninger

- praktisere kildesortering, og diskutere hvorfor kildesortering er viktig

- beskrive hva som må gjøres for å ta vare på naturen i nærområdet, og argumentere for omsorgskull framferd i naturen

 

 

Bestillingskjema