Følg strømmen

Havet dekker 70% av jordoverflaten og er den viktigste bestemmelsesfaktoren for vær og klima på jorden.

Hvordan oppstår de ulike havstrømmene på jorden? Vi gjør eksperimenter hvor vi selv får observere hvorfor de viktige dyphavsstrømmene oppstår. Kan disse havstrømmene bli påvirket av klimaendringer? I utstillingene våre ser vi på hvordan noen av våre viktigste næringer - fiskeri og havbruk - blir påvirket av de fysiske foreholdene langs Norskekysten. Fiske har vært med å forme Norge som nasjon, og næringen har vært i stadig utvikling. Hva vil skje i fremtiden?

Sted:                    Norges Fiskerimuseum, Sandviksboder 23 (v/busstoppet "Sandvikstorget")
Klassetrinn: 8. trinn - VG3
Max ant. elever:      30
Varighet: 2 timer
Pris: GRATIS
Påmelding: Se bestillingsskjema nedenfor

Opplegget retter seg mot kompetansemålene:

Vg1

Naturfag

- Gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak

Vg1/vg2

Geografi

- gjør greie for globale hav- og luftstrømmer og forklar hva de har å si for klimaet.

- gjør greie for forhold som bestemmer vær- og klimaforhold i Norge.

- gjør greie for ressursbegrepet og diskuter hva som er lagt i begrepet bærekraftig ressursutnyttelse

- gi eksempler på hvordan vi har utnyttet ressursene i Norge, og drøft hvordan endringer i næringsstrukturen har påvirket lokalisering og bostedsmønster.

Bestillingskjema