Ressurser til låns

Hva skal vi leve av i framtiden? Kjør debatt!

Hva skal vi leve av i framtiden, når vi blir 9 milliarder mennesker? Framtiden begynner med oss selv. Vi utfordrer elevene på etiske valg i forhold til egne forbruksvaner. Et historisk blikk på fiskerinæringen gir oss kunnskap om hva som har gått galt tidligere og hvordan man i dag forsøker å unngå gjentakelse av tidligere feilgrep. Elevene arbeider i grupper og representerer ulike interessegrupper i en avsluttende debatt. Er det havbruksnæringen, fiskerinæringen, miljøvernsorganisasjonen eller forbrukeren som har de beste argumentene?

Sted:                    Norges Fiskerimuseum, Sandviksboder 23 (v/busstoppet "Sandvikstorget")
Klassetrinn: 8. trinn - VG3
Max ant. elever:         30
Varighet: 2 timer - Fra januar 2017
Pris: GRATIS
Påmelding: Se bestillingsskjema nedenfor


Dette undervisningsopplegget er tilpasset følgende kompetansemål for naturfag etter 10. trinn:

  • observere og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, underøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå ulike tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner.

Dette undervisningsopplegget er tilpasset følgende kompetansemål for naturfag VGS:

  • gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon

  • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster

  • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg

Bestillingskjema