Sjøbodenes skatter

Fiskerimuseet ligger i renoverte Sandviksboder, som forteller en helt spesiel historie

Hvem var kjøpmennene som fra 16- til 1800-tallet bygde over hundre sjøboder i Sandviken? Hva fylte de lagerhusene sine med? Hvorfor ble sjøbodene i Sandviken bygget ute i sjøen, med vann på alle sider?

Vi forteller om tørrfisken, som var Bergens store handelsvare siden middelalderen, og om laftebygging og bybranner i den gamle trehusbyen.

 

Sted:                    Norges Fiskerimuseum, Sandviksboder 23 (v/busstoppet "Sandvikstorget")
Klassetrinn: 5.- 7. trinn
Max ant. elever:      30
Varighet: 1,5 timer
Pris: GRATIS
Påmelding: Se bestillingsskjema nedenfor

 

Opplegget retter seg mot følgende kompetansemål:

 

Samfunnsfag

4. trinn

- beskrive og kjenne att historiske spor i sitt eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke

7. trinn

- forklare sammenhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis

 

 

Bestillingskjema