Sparebankstiftelsen DNB

Museum Vest Norges Fiskerimuseum får 2 000 000 kroner til aktiviserende installasjoner i utstillingen om havet.

Norges fiskerimuseum åpner 15. mai 2015. Det skal være et nyskapende museum som forteller om norsk sjømatnæring og Norges spennende og formende fiskeri- og kysthistorie. Lokaliseringen i nyrestaurerte sjøboder i Bergen gir en flott kulturhistorisk ramme rundt formidlingen. Grunnfokuset i utstillingene er på mennesket - menneskets handlinger og menneskets valg. Målet er å gi publikum opplevelsen av at det fremdeles er mulig å bruke havets ressurser. Formidlingen tar utgangspunkt i aktivitetsskapende installasjoner og tilpasses de ulike klassetrinn. Utstillingstilbudet understøttes av uteaktiviteter som fritidsfiske og matsikkerhet i byfjorden i Bergen. Her får skoleklasser være med på fisketur på Byfjorden, sløying og prøvetaking av fangst, føring av statistikk og forurensingsvarsler rundt de enkelte fiskeslagene på egen internettside.