Statsbudsjettet 2015

Museum Vest får 2,1 millioner i økte driftsmidler i 2015.