En glad laks på Norges Fiskerimuseum

Andreas er en av museumsvertene på Norges Fiskerimuseum, som passer resepsjonen, er i butikken og hjelper til med utendørsaktiviteter når det står på programmet. I høstferien var han en av dem som barna lærte repslaging av.

 

Andreas kom til oss gjennom et prosjekt som heter "Syktbrajobb", et prosjekt NAV har i Bergen og Askøy. Målet er at unge uføretrygdede som ønsker å jobbe, skal få muligheten til dette. De unge er falt utenfor av ulike grunner og i denne gruppen finner en både de som aldri fullførte videregående og de som hoppet av masterstudier. Felles er at de er motiverte og virkelig ønsker og brenner for en jobb.

Nav og prosjektet "Syktbrajobb" kartlegger både kompetansen de har, men vel så viktig, kartlegger de hvilke interesser de ulike har. Og Andreas brenner for historie, gjerne bygghistorie og fiskeri. Han er engasjert og lærevillig. Derfor var det ikke vanskelig for Norges Fiskerimuseum å si ja til å gi han en sjanse.

I går kom til og med fungerende arbeids- og sosialminister (mens Rød Isachsen har pappapermisjon) Henrik Asheim på besøk. Og at herr Asheim til vanlig er Forsknings- og høyere utdanningsminister er bare et pluss.  Han og følget ble ønsket velkommen av leder for Norges Fiskerimuseum Gunnar Ellingsen, som presenterte de andre tilstedeværende. Gruppen var liten, helt riktig ift smittevernregler, men besto av de rette personene. Her var assisterende fylkesdirektør for Nav Vestland Bjarte Hysing-Olsen, prosjektleder Idun Helene Høydalsvik, og jobbspesialist Ane Bysheim som alle fortalte om prosjektet og hvordan de jobber. Andreas fikk fortelle sin historie, om hvordan veien hadde vært før han kom til Norges Fiskerimuseum. Ministeren lyttet og var genuint interessert. Han stilte spørsmål underveis og det så ut som han hadde en hyggelig stund sammen med oss.


Til slutt inviterte Andreas minister og følge med på en liten omvisning i Norges Fiskerimuseum, slik at han fikk vist frem arbeidsplassen som han er så stolt av. En engasjert ung mann som levende forklarte om bygge og fiskeri, om hverdagen på museet og hva de som besøker museet liker. Og ministeren lot seg imponere.

Vi har latt oss imponere i løpet av de månedene vi har kjent Andreas, og syns han gjør en #syktbrajobb