Museumskaffen - tirsdager på Norges Fiskerimuseum

Hver tirsdag fremover inviterer vi til Museumskaffen på Norges Fiskerimuseum! Her kan du få innsikt i spennende forskning på det store dyphavet, lære om Norges største veteranbåthavn og se nydelige veggmalerier i de gamle sjøbodene. 

Museumskaffen består av et utvalg spennende 20-minutters omvisninger i utstillingene på Norges Fiskerimuseum. Inkludert er en rykende varm kopp kaffe hos vår nabo, kafé BOD 24 Sandviken etter omvisningen. Om du ønsker, kan du bli sittende og unne deg en velsmakende lunsj på BOD 24. Eller kanskje vil du bruke billetten til å bli enda bedre kjent med museets utstillinger?


Program og temaer for Museumskaffen

12.02 - "Fra sildelykke til ulykke og lykkeland"

Sildefiskets fangstmengder har alltid fulgt naturlige svingninger i sildebestand og gytemønster. Men utover 1900-tallet førte ny teknologi til overfiske og nær utryddelse av "havets sølv". Historien om den raske teknologiutviklingen og sildeforskningen er også fortellingen om et vesentlig paradigmeskifte i norsk fiskeriforvaltning. I denne Museumskaffen oppsummerer Gitte Bastiansen: Hva lærte vi og hvilke følger fikk dette? 

19.02 - "Norges største veteranbåthavn"

Norges Fiskerimuseum ligger omgitt av Norges største veteranbåthavn. I havnen ligger alt fra gamle hvalfangstbåter til robåter. Leder for Bergen Kystkultursenter Egil Sunde, vil denne tirsdagen fortelle om veteranbåthavnen og båtene som ligger der. 

26.02 - "Om å finne opp hjulet på nytt!"

For å kunne gjøre avanserte oseanografiske beregninger også til sjøs fant havforskeren Oscar Sund opp regnehjulet! Regnehjulet erstattet en ni meter lang regnestav, og ble brukt av havforskere i Bergen helt fram til 1970-tallet, da datamaskiner overtok. Historiker og leder ved museet, Gunnar Ellingsen forteller mer om regnehjulet denne Museumskaffen. 

05.03 - "Hvem eier havet?"

Diskusjonen om hvem som eier havet har vært lang, og lever fremdeles i dag. Konservator og historiker Bjørn Djupevåg forteller utdrag av diskusjonen denne Museumskaffen, og viser frem et av museets mest spennende objekter: modellen over Nord-Norge som ble brukt i en rettssak mot Storbritannia da Norge ville fastsette nye havgrenser som utelukket Storbritannia fra de viktigste fiskeriene i Lofoten. 

12.03 - "Veggmalerier i sjøbodene"

I Sandviksbodene finnes det fremdeles rester av gamle veggmalerier i tak, langs svalganger, og på vegger. Bakgrunnen for maleriene i de gamle sjøbodene i Bergen er tema for formidler og kunsthistoriker ved museet, Knut Rommetveit. 

19.03 - "Forbrukervaner og reklame"

I utstillingen vår Ressurser til Låns, vises det frem flere reklametekster og bilder som skaper et bilde av hvordan norske forbrukervaner har endret seg gjennom tidene. Vår konservator Sølvi Vik tar gjestene ved Museumskaffen med gjennom det historiske materialet. 

26.03 - "Et dypdykk i verdenshavene"

I dypet av verdenshavene finner forskere stadig uoppdagede skapninger og uutnyttede ressurser. Hvordan jobber forskere med å utforske det store dyphavet? Marinbiolog og formidler Marte Torkildsen forteller mer om denne forskningen i Museumskaffen. 

02.04 - Utgår

09.04 - "Robåtene i havnen" 

I havnen ligger det et utvalg av robåter fra ulike deler av landet. Denne Museumskaffen presenterer aktivitetsansvarlig ved museet, Aina Matre noen av disse båtene, og fokuserer på hvordan vi jobber med restaurering og vedlikehold av ulike båttyper. I sesongen låner vi ut de ulike robåtene både til lokalmiljøet og turister som er innom museet. 

 

Praktisk informasjon 

Når: Hver tirsdag fra 12.februar – 09.april, fra kl.12:00

Hvor: Oppmøte i Norges Fiskerimuseums resepsjon

Hva: 20 minutter omvising i en utstilling, og en kopp kaffe i BOD 24 Sandviken inkludert

Pris: Museumskaffen er inkludert i ordinær inngangsbillett (kr 90), og kjøpes i resepsjonen. Kjøp gjerne et årskort (250 kr), som også kan benyttes på Museumskaffen.

 

Frister dette? Trykk gjerne deltar på Facebookarrangementet for jevnlige oppdateringer.

Gode historier og god kaffe - vi ønsker deg hjertelig velkommen!