Høytlesning for barn

Kom og hør den lokale forfatteren Siv Irene Fjæreide Larsen lese høyt fra boken om "Petrine og Storekrabben- Plast i Fjæren" 🦀

Mandag i påskeuken vil forfatteren selv lese fra boken sin om "Petrine og Storekrabben - plast i fjæren" Hun sitter på loftet på Norges Fiskerimuseum kl.11:30 og kl.12:30.

Det er tid til samtale etter høytlesningen, om hvordan kan vi hjelpe livet i havet. Har du et godt forslag? Ikke sikkert det er de voksne som vet best her. 🐟🐟🐟