Torgdagen

Denne lørdagen yrer det av liv i byn. Lag og foreninger fra Bergen kystkultursenter, og Norges Fiskerimuseum er tilstede i Dramshusens skur, mellom Rundetårn og Skur 11 på Bryggen.

Fotograf - Ingvild Festervoll Melien

Flere av Bergen kystkultursenters veteranbåter er representert, og Elias båten går turer med barn i Vågen. Sandviken kystlag deltar på samseiling ifm Kystpilgrimsleia inn Vågen kl 1030. Ellers blir det utstilling av nybygget prambåt, med informasjon om våre maritime kurs og aktiviteter ved Kystkultursenteret. Det blir kjøring av gamle båtmotorer, salg av tørrfisk, og informasjon om Norges Fiskerimuseums utstillinger. Beffen går som vanlig i rute fra Vågen til Sandviken mellom kl 11-16.