Om oss

Her finnes noen av de best bevarte sjøbodene i Bergen. Tørrfiskbodene er et unikt kulturminne fra den gang Bergen var sentrum for en verdensomspennende tørrfiskeksport. I havnen hos Sandviksboder Kystkultursenter finner du også et mangfold av antikvariske båter.

Norges Fiskerimuseum er et museum for fiskerihistorie og kystkultur, og utgjør Museum Vests kystkulturelle profil sammen med Det Hanseatiske Museum og Kystmuseet i Øygarden. Norges Fiskerimuseum ble stiftet 1880 under navnet Fiskerimuseet i Bergen. Museet ble grunnlagt av Selskapet for de Norske Fiskeriers Fremme, og inngikk da i selskapets arbeid for å modernisere næringen. Fiskerimuseet er Norges eldste museum spesielt rettet mot næringslivet. Museet har siden etableringen bygd opp en omfattende samling av gjenstander og fotografier, samt et omfattende næringsarkiv og en stor boksamling innenfor fagfeltet.       

Norges Fiskerimuseum

Norges Fiskerimuseum er landets eldste næringsmuseum og har en historie som går langt tilbake.

Siden museet ble grunnlagt i 1880 av Selskabet for de norske
Fiskeriers Fremme har det vært en viktig kunnskaps- og
formidlingsarena av fiskerinasjonen Norge. Men mye har endret
seg underveis, både innenfor fiskeriene og i museets perspektiver
på fiskeriene. Da den første utstillingen åpnet var det under
navnet Fiskerimuseet i Bergen, og et ledd i Selskabets arbeid for
å modernisere næringen. I dag er navnet Norges Fiskerimuseum
og museet har siden museumsreformen i 2005 vært en avdeling
i Museum Vest, og utgjør sammen med Kystmuseet i Øygarden
og Det Hanseatiske Museum et nasjonalt tyngdepunkt innenfor
fiskerihistorie og kystkultur.


Fiskerimuseet er et bredt anlagt kulturhistorisk museum som
gjennom årene har bygd opp en omfattende samling med
gjenstander, arkiver og bibliotek som favner om mye av det
som har preget den sjøvendte delen av norsk og internasjonal
historie. Kunnskapsproduksjonen har vært omfattende de
senere årene, både via museumsnettverkets publikasjoner og i
regi av de store bok- og forskningsprosjektene Norges fiskeri- og
kysthistorie og Norsk havbrukshistorie.