Våre støttespillere

Norges Fiskerimuseum har fått gaver og tildelinger fra ulike steder, noe vi er svært takknemlige for. Dette gjør at vi kan fylle museet med fantastisk spennende utstillinger.

Fotograf - Gidske Stark

Norges Fiskerimuseum takker for støtte fra

Sparebankstiftelsen DNB

SIMRAD

Bergen kommune

Hordaland fylkeskommune

GC Rieber Fondene

Lerøy