Hopp til hovedinnhold

Historie

Norges Fiskerimuseum åpnet for publikum 28.mai 1882.

Norges eldste næringshistoriske museum!

Norges Fiskerimuseum er landets eldste næringshistoriske museum, etablert i 1880-82 av Selskabet for de norske Fiskeriers Fremme (1879-). Selskapet ble opprettet for å utvikle og modernisere fiskerinæringen, og drev med statsstøtte et bredt anlagt utviklingsarbeid. Innsamling og spredning av informasjon til næringsutøverne var en viktig oppgave gjennom utgivelse av pamfletter, bøker og særlig gjennom publikasjonen Norsk Fiskeritidende, næringens første fagtidsskrift.

Fiskerimuseet ble åpnet for publikum 28.mai 1882 i kommunale lokaler på loftet i ”Kjøttbasaren”, og flyttet videre til den nybygde ”Permanente Utstillingsbygning” hvor det ble værende til 1991, da det ble flyttet videre til Bontelabo, med åpning av utstilling i 1992. Museets ledelse begynte allerede i 1973 å arbeide for å finne større og bedre egnede lokaler, og siden både Akvariet og Havforskningsinstituttet hadde fått sine nybygg på Nordnes på 1960-tallet, ble det gjort forsøk på å få lagt også Fiskerimuseet dit. Prosjektet var gjennomarbeidet og kostbart, men ble likevel skrinlagt.

På Bontelabo var magasinplassen i utgangspunktet alt for liten, og ekstralokaler på Skolten og i Arna måtte til for å få plass til samlingene. I 2000 vedtok Bergen bystyre starte ny byggesak i Sandviksboder 15-24 for å etablere Norges Fiskerimuseum der, og  disse bodene utgjør sammen med noen privateide boder i nabolaget det største sammenhengende og best bevarte miljø av sjørettede trepakkhus i den bodrekken som ca. 1900 strakk seg fra Rothaugen til Gamle Bergen.

Storeblå

Visningssenteret Storeblå er et samarbeid mellom Norges Fiskerimuseum og Lerøy. 

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 2