Hopp til hovedinnhold

Tur til havbruksanlegg

Bli med på visningstur!

  • Her ser vi RIb båten med folk ombord ankomme havbruksanlegg
    Norsk Sjømat / Springbrettet

Har du lyst til å lære mer om havbruk? Og oppleve hvordan laks produseres på nært hold?

Da kan du besøke Storeblå visningssenter for havbruk og bli med på visningstur til et havbruksanlegg. Vi kjører RIB-båt fra Norges Fiskerimuseum i Sandviken til et oppdrettsanlegg for laks i Øygarden utenfor Bergen. Her får du gå på ringen rundt merden der laksen bor, og besøke fôrflåten. 

Om bord på fôrflåten får du et innblikk i hvordan laksen fôres og røktes, og arbeidshverdagen for de ansatte som jobber på anlegget. RIB-turen ut til anlegget er en begivenhet i seg selv, og gir deg mulighet til å oppleve Vestlandets hovedstad og kysten rundt fra sjøen.
Vi kjører i vind og regn, sol og stille. Selve RIB-turen tar ca 30 min hver vei, og fordrer at du har god helsetilstand. Det kan blir røft på sjøen! Vi har imidlertid stort fokus på sikkerhet, med erfarne og kompetente RIB-piloter og utlån av alt sikkerhetsutstyr som trengs til turen.


Som en del av visningsturen får du besøke vår audiovisuelle utstilling om havbruk på Storeblå visningssenter. Utstillingen har som mål å gi deg en balansert og faktabasert formidling om en av Norges største næringer.


Hvilke muligheter ligger i havet? Hvordan har laksen det? Er havbruk bærekraftig?
På Storeblå Visningssenter for havbruk ønsker vi å invitere alle til å reflektere over hvordan maten vi spiser produseres. Bli med og ta del i diskusjonen om fremtidens matproduksjon i havet!

Om du har lyst å være med på RIB tur, kontakt oss storebla@museumvest.no for forhåndsbooking. 

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 2